Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Integrovaný facility management

Pod pojmom integrovaný facility management rozumieme strategickú správu nehnuteľnosti, pridružených systémov a služieb nepatriacich k hlavnej činnosti vlastníka/používateľa, ktorá zahŕňa komplexné technické, infraštruktúrne a komplexné služby.

Našimi základnými kompetenciami sú najmä služby technického a infraštruktúrneho facility managementu, ktoré poskytujeme vo veľkej miere vo vlastnej réžii.

Za našu úlohu považujeme prevádzkovanie budov s inovatívnym facility managementom a pritom zohľadňovanie aspektov komfortu, techniky, architektúry, ochrany a nákladov z hľadiska používateľa.
Ako prevádzkovateľ budov plnohodnotne prispievame k udržiavaniu vašej nehnuteľnosti s maximálnym dôrazom na stálosť.

Pre našich zákazníkov sme komplexným poskytovateľom so širokým portfóliom služieb. Takto vytvorené synergické efekty sú stavom výhodným pre obe strany, z ktorého zákazníci profitujú.

Fundované odborné vedomosti našich top vzdelaných a mimoriadne kvalitne vyškolených zamestnancov, ktorí sa už starajú o dva milióny m2 podlahových plôch (tendencia stále stúpa), sú zárukou spokojných zákazníkov.

Nahor

Rozvoj podnikania

Efektívne a jasné realitné štruktúry prispôsobené vašej organizácii vám pomáhajú uspieť vo vašich obchodných oblastiach.
Poradenstvo, vypracovanie a realizácia optimálnych realitných štruktúr sú súčasťou k našej hlavnej činnosti.

Nákladová a energetická efektívnosť v prevádzke, ako aj právna istota sú stredobodom modernej realitnej organizácie.
Pomáhame vám počas celého životného cyklu budov, od realitného projektu až po modernizáciu vašej nehnuteľnosti.
Výpočty hospodárnosti a prevádzkové náklady sa vytvárajú individuálne s podporou komplexnej referenčnej databázy. 

Nahor

Operation Support

Potrebujete podporu FM pri plánovaní až po realizáciu?
Dôverujte našim expertom FM. Vytvoríme katalóg realitných požiadaviek na projektovanie budov.

S cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku sprevádzame, podporujeme alebo kontrolujeme dodržiavanie realizácie. Počas preberania vykonávame rozsiahle testy a skúšobnú prevádzku, čo umožňuje okamžité odhalenie nedostatkov.

Počas celého životného cyklu predstavujú náklady na realizáciu budovy len asi 30 % celkových nákladov. Poriadnym plánovaním a kompetentnou realizáciou šetríme počas prevádzky budovy peniaze a zaisťujeme udržanie hodnoty vašej nehnuteľnosti.

Poskytujeme vám odbornú podporu z pohľadu vlastníka budovy alebo používateľa a pomáhame vám pritom dlhodobo optimalizovať vaše prevádzkové náklady.

Nahor

Technický facility management

Sme odborníkmi na riadenie prevádzky a údržbu domových, stavebno-technických a špecifických používateľských zariadení.
Prostredníctvom prebiehajúcich optimalizačných opatrení a návrhov zlepšenia sa staráme o efektívne prevádzkové procesy vo vašich nehnuteľnostiach.
Dodržiavanie zákonných ustanovení má pritom pre nás najvyššiu prioritu.

Technický facility management však zahŕňa viac ako len údržbu zariadenia, inšpekcie, opravy a 24-hodinovú telefonickú pohotovosť.  
V rámci nášho riadenia prevádzky vidíme každú nehnuteľnosť ako celok, ktorý vyžaduje individuálnu podporu.

Sú pre vás dôležité nízke a prijateľné náklady na životný cyklus a udržanie hodnoty vašej nehnuteľnosti?
Poskytneme vám podporné služby na mieru a kreatívne riešenia prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám. Dôverujte odborným znalostiam našich expertov.

Nahor

Mobilný servis

Servis z jedného zdroja.
Sme tam, kde nás potrebujú naši zákazníci. S naším mobilným servisným tímom zaručujeme v celom Rakúsku prostredníctvom našich pobočiek v spolkových krajinách celoplošnú optimálnu podporu a krátke reakčné časy.

Náš mobilný servis disponuje najmodernejšími sieťovými digitálnymi zariadeniami, ktoré vám zaručujú včasnú a kompletnú dokumentáciu zákazky. Všetky informácie sú dostupné okamžite a starajú sa o rýchle pracovné zásahy. Naši technicky špecializovaní a miestni servisní zamestnanci umožňujú včasné a kvalitné vybavenie zákazky.

Náhradné diely relevantné pre danú prevádzku si technici vozia so sebou, čo je zárukou vysokej dostupnosti zariadení.

Nahor

Infraštruktúrny facility management

Udržiavacie a špeciálne čistenie, ako aj starostlivosť o exteriér vašej budovy patria k našim základným kompetenciám. Naši odborníci presne vedia, čo všetko treba zohľadniť pri danej požiadavke na čistenie a zaisťujú trvalý, vysokokvalitný a bezchybný výsledok čistenia.

Koordinujeme pre vás aj čistenia fasád a bezpečnostné služby, akými sú vrátnik, stráženie alebo zimná údržba – tieto služby vykonávajú dlhodobo pôsobiace a spoľahlivé partnerské spoločnosti.

Čisté alebo chemicky čisté?
Správne čistenie pracovných priestorov – práve v oblastiach, v ktorých sa stretáva veľa ľudí – je dôležitá a zodpovedná úloha, ktorú radi splníme. Žiarivý vzhľad prináša dobrý a pozitívny obraz vašej spoločnosti.
Ešte dôležitejšie je pre nás však dodržanie hygienických štandardov, aby sa zaručila pohoda a zdravie vašich zamestnancov.

Naše služby prispôsobujeme vašim individuálnym požiadavkám. Moderné pracovné metódy a flexibilné poskytovanie služieb vám zaistia cenovo priaznivý a na mieru šitý výsledok.
Dôverujte know-how našich skúsených profesionálov. Vyčistia a ochránia vaše nehnuteľnosti a zariadenia a udržia vašu budovu vždy v dobrom stave.

Nahor

Čistenie dátového centra

Čisté dáta?

Okrem našich odborníkov na udržiavacie čistenie máme vysokošpecializovaný tím, ktorý sa profesionálne stará o čistotu a bezpečnosť vašich serverovní. Naši špecialisti pre vás naplánujú dôležité štandardizované pracovné procesy krok po kroku a postarajú sa o plynulú realizáciu počas plnej prevádzky vášho výpočtového strediska.

Naša dlhoročná skúsenosť, ako aj profesionálne a spoľahlivé vybavenie zákazky sú zárukou o 100 %-nej bezpečnosti a absolútnej čistoty, čím umožňujú efektívnu prevádzku dátového centra.

Nahor

Energetický manažment

Je pre vás dôležitá ochrana životného prostredia?

Naši experti sa prostredníctvom energetického manažmentu starajú o efektívnu a dlhodobú prevádzku budovy. Prostredníctvom energetickej analýzy sa odhaľujú, hospodársky analyzujú potenciály úspory a navrhuje sa ich implementácia.

Monitoring a kontroling spotreby energie sa vykonávajú prostredníctvom najmodernejších softvérových nástrojov a umožňujú rýchle a transparentné konanie.

Zavedenie systémov energetického manažmentu, auditovania a sprievodného stavebného poradenstva vám pri realizácii zabezpečia šetrnú spotrebu zdrojov, a tým aj úsporu nákladov.

Nahor

Manažérstvo kvality

Naše certifikáty kvality hovoria samy za seba:

Ale kvalita je pre nás viac ako len fráza!

Našich zamestnancov považujeme za najväčší kapitál spoločnosti. Ich istota a spokojnosť sú pre nás na prvom mieste. Preventívne zavádzame primerané opatrenia na ochranu zdravia na pracovisku. Náš kódex správania zabezpečuje dodržiavanie etických hodnôt. Sme si vedomí tejto zodpovednosti.

Spokojní zákazníci sú našim najvyšším cieľom, vynikajúca kvalita servisu je základom našej každodennej práce. Pravidelné zákaznícke ankety a ich vyhodnotenie sú garanciou nášho súvislého procesu zlepšovania.

Zaväzujeme sa k zabezpečeniu kvality a k trvalo ekologicky udržateľnému konaniu. Ochranu životného prostredia a šetrenie energie považujeme za výzvu, pre ktorú sa oplatí zabezpečiť zdroje.

Prebiehajúce ponuky školenia a ďalšieho vzdelávania, realizácia interných a externých auditov, renomované referencie, transparentná komunikácia, ploché hierarchie, a preto krátke procesy rozhodovania sú len niektorými z našich početných jedinečných ponúk pre vás.

Profitujte z vedomostí našich vzdelaných manažérov odpadové hospodárstvo a kvalifikovaných energetických audítorov. Aj naše oprávnenia na prevádzkovanie živností svedčia o našich rozsiahlych expertných vedomostiach:

 • technik vykurovacích a ventilačných systémov (pridružené remeselné činnosti),
 • technik plynových a sanitárnych systémov,
 • technik chladenia a klimatizácie (remeselné činnosti),
 • technik kovoobrábania a výroby strojov (pridružené remeselné činnosti),
 • bezpečnostný personál, bezpečnostno-technické centrum,
 • vykonávanie činností referentov protipožiarnej ochrany,
 • domová správa,
 • čistenie pamiatok, fasád a budov (remeselné činnosti),
 • elektrotechnika,
 • udržiavanie priestorov a plôch na odstavenie motorových vozidiel (garážovanie),
 • poskytovanie pracovných síl,
 • odpratávanie snehu, ošetrovanie a čistenie dopravných plôch (letná a zimná údržba).                                   

Nahor

Zodpovednosť prevádzkovateľa

Bezpečnosť na prvom mieste.

Dodržiavanie právnych predpisov pri prevádzke budovy je našou hlavnou činnosťou. Poskytujeme poradenstvo a individuálnu pomoc pri využívaní vašej nehnuteľnosti, napr. na podnikanie, bývanie, administratívne alebo výskumné účely, na dodržanie a zdokumentovanie právne čistej prevádzky objektu.
Pritom nenechávame nič na náhodu. Preto naši skúsení špecialisti využívajú podporu vždy aktuálnej elektronickej databázy.

Nahor

CAFM

Computer-Aided Facility Management.
Prostredníctvom systémov CAFM vás podporujeme pri spravovaní vašej budovy. Naši odborníci majú rozsiahle skúsenosti s implementáciou a bežnou prácou s najkvalitnejšími programami CAFM na trhu.

Profitujte vďaka systému.
Všetky relevantné údaje o vybavení vašej nehnuteľnosti integrujeme do systému, čím sa zjednodušuje ich aktualizácia.

Transparentné vybavenie zákazky.
Prostredníctvom digitalizovanej evidencie všetkých údajov relevantných pre budovu môžeme vo veľmi krátkom čase zistiť parametre, ktoré umožnia optimalizáciu prevádzky budovy a jej organizácie. Na základe bezpapierového vybavenia zákazky zaručujeme rýchle a trvalé poskytovanie informácií.

Nahor

Kontrahovanie

Balík plný pohody.

Plánujeme, financujeme, zriaďujeme a prevádzkujeme vaše technické zariadenia.

Či kontrahovanie zariadení alebo energie – naši špecialisti poskytnú riešenia na mieru.
Modernizujeme zariadenia a staráme sa o efektívnu a bezpečnú prevádzku.

Spoľahlivosť a bezpečnosť vám pritom garantuje vynikajúca ekonomická bonita nášho koncernu.

Nahor

Manažment parkovacích priestorov

Tu parkujete správne.
Staráme sa o nepretržitú bezpečnú a čistú prevádzku garáží.

Od čistenia cez technické riadenie prevádzky s 24-hodinovou riadiacou stanicou až po obhospodarovanie parkovacích priestorov – toto všetko vám nezaručujeme len v záujme maximálneho komfort, ale predovšetkým na dosiahnutie hospodársky efektívnej prevádzky vašich parkovacích miest.

Radi prevezmeme zodpovedné obchodné riadenie prevádzky vašich garáží, a tým vám poskytneme komplexný balík služieb bez akýchkoľvek starostí.

Nahor