Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Naše zameranie

Divízia Dopravná technika PKE pôsobí už viac ako 30 rokov najmä ako generálny dodávateľ komplexného technického vybavenia tunelových systémov a dopravných riadiacich centrál a v tejto oblasti sa zaraďuje medzi popredných európskych dodávateľov.

Hlavné zameranie spočíva vo výbave električkových a železničných tunelov, od systémov signalizácie požiaru, videomonitorovania, tunelového rozhlasu a svetelnej signalizácie až po výškovú kontrolu. Ako generálny poskytovateľ dodatočne ponúkame kompletné portfólio (ventilačné, osvetľovacie a vodovodné systémy vrátane automatizovanej procesnej riadiacej techniky).

Riadiace centrály

Spolu s naším kvalifikovaným personálom preberieme naprojektovanie a realizáciu riadiacich centrál pre prevádzkovú a dopravnú techniku cestných tunelov.

Z riadiacej centrály je možné monitorovať a riadiť celý úsek cesty alebo tunelu a okamžite reagovať na akúkoľvek dopravnú situáciu (dopravná zápcha, poruchy, poveternostné vplyvy atď.) alebo mimoriadne udalosti (požiar, stratené predmety atď.).

Pri realizácii spolupracujeme aj s odbornými projektantmi a expertmi v oblasti pracovnej ergonómie a bezpečnosti práce, aby sme svojim zadávateľom vytvorili optimálne pracovné podmienky a zaručili najvyššiu možnú bezpečnosť na cestách.

Nahor

Systémy riadenia a kontroly cestnej premávky (VBA)

Na podporu a rozdelenie, príp. optimalizáciu dopravného toku spolupracujeme so známymi výrobcami s cieľom zriadiť príslušné systémy riadenia a kontroly cestnej premávky (VBA).

Všetky systémy sú prirodzene najmodernejšie a je ich možné riadiť ručne pomocou vyššie opísaných dopravných riadiacich centrál alebo v závislosti od udalostí ovplyvňujúcich systém.

Takto sa má zabrániť nestabilným dopravným situáciám (dopravným zápcham atď.) alebo zabezpečiť zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti (úsekovým znížením rýchlosti).

Nahor

Videodetekcia udalostí (VBTC)

Prostredníctvom stále sa vyvíjajúcej videodetekcie udalostí (videoanalýza), ktorú vyvinulo oddelenie vývoja spoločnosti PKE, sa v spojení so systémom videomanažmentu (AVASYS®), ktorý tiež vyvinula spoločnosť PKE, operátorovi poskytuje najvyššia miera automatizovanej podpory s cieľom čo najrýchlejšieho vykonania správnych rozhodnutí v prípade nejakej udalosti.

Nahor

Tunelové simulácie a nástroje školenia

Od jednoduchých školiacich systémov až po komplexné tunelové simulácie pre manažérov dopravy (operátorov) sa požiadavkám zákazníkov prakticky nekladú žiadne hranice.

Nahor