Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV/ELEKTROTECHNIKA

Divízia Technické vybavenie budov PKE vystupuje ako všestranný, produktovo neutrálny realizátor komplexných silnoprúdových a slaboprúdových zariadení vrátane technického pozáručného servisu.

Pritom sa spoliehame na dlhoročné skúsenosti a kompetenciu mimoriadne kvalitne vyškolených zamestnancov.
Zameriavame sa aj na súkromných aj verejných zadávateľov.

S orientáciou na optimálny efekt zákazníka vám dodáme:

 • strednonapäťové zariadenia do 20 kV,
 • dieselové záložné napájacie agregáty,
 • systémy neprerušiteľného elektrického napájania,
 • nízkonapäťové rozvody a hlavné rozvádzače,
 • meracie, riadiace, regulačné systémy,
 • nemocničná inštalačná technika,
 • inštalácie so systémom inteligentných zberníc,
 • systémy núdzového osvetlenia,
 • systémové kabeláže výpočtovej techniky,
 • servis a údržbu,
 • realizačné projekty a inžinierstvo.