Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Implementácia

Ako systémový integrátor je spoločnosť PKE vysokokompetentná a má dlhoročné skúsenosti v oblasti implementácie technicky náročných komplexných systémov.
Ide o systémy vstupu, poplašné systémy, videosystémy a videoanalýzu.

Implementujeme pre vás kompletné riešenia na kľúč a využijeme pritom na najmodernejšie technológie, ktoré vám poskytujú najvyššiu mieru spoľahlivosti a istoty do budúcnosti.

Na zabezpečenie plynulého priebehu implementácie a včasnej realizácie vašich požiadaviek na zmenu naplánujeme pre vašich zamestnancov pravidelné revízie na porovnanie stavu a pomocou automatizovaných testov budeme priebežne monitorovať kvalitu výsledkov.

Celá fáza implementácie sa vyznačuje vysokou flexibilitou.
Spoločnosť PKE sa spolieha na vlastný firemný agilný vývoj softvéru umožňujúci zohľadnenie všetkých špecifických produktových a projektových požiadaviek a optimalizáciu trvania projektu.

Na záver dostanete navyše produktovú a projektovú dokumentáciu vytvorenú presne podľa vašich požiadaviek, ktorá zabezpečí efektívnu prevádzku vášho riešenia a zjednoduší priebeh nasledujúcich projektov.

Nahor

Prevádzka

Okrem našej úlohy systémového integrátora radi preberieme prevádzku infraštruktúry alebo jednotlivých komponentov.
Naši vyškolení terénni technici vám pritom vždy zaručia kompetentnú osobnú podporu, čím sa v tiesni zaručia krátke reakčné časy.

Rozsah a kvalitu servisu budeme definovať spoločne podľa vašich požiadaviek. Ponuka našich služieb siaha od servisnej zmluvy na preventívnu údržbu na diaľku cez nepretržitú tiesňovú službu na odstraňovanie porúch až po úplné prevzatie riadenia prevádzky.
Náš tím vyškolených technických expertov je vám v závislosti od požiadavky voliteľne k dispozícii telefonicky, diaľkovým spojením alebo na mieste u vás.

Nahor

Údržba

V závislosti od integrácie našich systémov ponúkame každému zákazníkovi rôzne možnosti údržby.
Momentálne máme k dispozícii varianty kontrolného, prevádzkového a opravárskeho servisu.

Podľa rozpočtových možností sa každý zákazník môže rozhodnúť pre niektorú z týchto možností servisnej zmluvy.

Cieľom je dosiahnuť najlepšiu alternatívu pre obe strany – zabezpečiť dlhodobo investíciu vloženú do zariadenia a v rámci toho modernizovať zariadenie.
Každý zákazník vždy chce bezchybné zariadenie, ktoré je čo najmodernejšie.

Nahor