Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj PKE zodpovedá finálne za vývoj produktov PKE a vlastností špecifických pre tieto produkty.
Pracujeme podľa princípu lean & agile a zabezpečujeme interné kontinuálne zlepšenie procesov.

Vývoj pracuje so samostatne organizovanými tímami pre jednotlivé charakteristické znaky, ktoré sa spolu s vlastnosťami alokovanými vlastníkom výrobku transformujú na želané výrobky.

Na zvýšenie kvality sa dôraz kladie na najvyšší možný stupeň automatizácie testu, aby sa opakujúce sa finančne náročné činnosti softvérového testu vykonávali vďaka automatizovaným skúškam opakovane a v úzkej časovej nadväznosti na vývoj charakteristickej vlastnosti hospodárne a na zaistenie krátkych cyklov spätnej väzby.

Vývoj udržiava aktuálnu technologickú a procesno-technickú úroveň nielen u distribuovaných výrobkov prostredníctvom pravidelných technologických analýz a refactoringu, ale aj u zamestnancov na báze školení.

Vďaka účasti na národných a medzinárodných výskumných programoch sa spoločnosť PKE so svojím oddelením vývoja aktívne podieľa aj na priekopníckych konceptoch a technológiách v rámci svojej hlavnej činnosti v oblasti systémov bezpečnostného manažmentu, videosystémov, správy vstupu, riadiacich staníc a komunikácie vo väzenských priestoroch.