Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Audiosystémy

Staráme sa o to, aby nebolo počuť len váš hlas, ale aj o zrozumiteľnosť komunikácie.

Na to používame vybrané výrobky, ako aj na dlhodobé skúsenosti našich audiošpecialistov. Pretože rozhodujúce je nielen to, aké výrobky sa použijú, ale aj umiestnenie a nasmerovanie reproduktorov a kalibrácia našich profesionálnych audioinštalácií.

Pri výbere a umiestnení reproduktorov pri tom zohľadňujeme fyzikálne podmienky architektúry a pomocou elektroakustických plánovacích nástrojov dokážeme uspokojiť najvyššie možné nároky.

Okrem systémov ELA z oblasti bezpečnostnej techniky ponúkame kompletné riešenia pre systémy kvalitného ozvučenia vo všetkých oblastiach s veľkým portfóliom skúseností od konferenčných a zasadacích miestností cez systémy ozvučenia štadióna až po najväčšie kultúrno-spoločenské haly.

V oblasti audiosystémov ponúkame nasledujúce riešenia:

 • elektroakustické plánovanie,
 • digitálne priestorové akustické systémy,
 • certifikované merania akustiky a zrozumiteľnosti hlasovej komunikácie,
 • digitálne mixážne pulty, maticové spínače, voľne konfigurovateľné Audio DSP,
 • technológie audioprenosu,
 • digitálne koncové stupne a spracovanie signálu,
 • analógové a digitálne bezdrôtové systémy mikrofónov, ako aj drôtové inštalačné riešenia,
 • systémy reproduktor a Line Array na reprodukciu reči a hudby,
 • integrácia komplexných audiosystémov založených na používateľsky jednoduchých ovládacích rozhraniach, akými sú napr. intuitívne dotykové panely GUI alebo tlačidlové panely,
 • integrácia diskusných a konferenčných systémov, videokonferenčných systémov a telefónie do audiosystémov a systémov PA.

Nahor

Konferenčná technika

V oblasti konferenčnej techniky poskytujeme, okrem systémov projekcie a kvalitného ozvučenia, široké portfólio konferenčnej techniky a skúsenosť so zriadením priestorov od malých konferenčných sál až po najväčšie auditóriá s tisíckami účastníkov.

Pri konferenčných systémoch existuje – v závislosti od požiadaviek – množstvo technických zariadení, od inteligentných priestorových riešení alebo stolových mikrofónov cez tlmočnícke systémy až po stolové mikrofóny pre účastníkov s integrovaným prepínačom kanálov na výber požadovaného tlmočníka a integrovanými hlasovacími systémami, ktoré môžete voľne škálovať podľa vašich potrieb.

Okrem toho ponúkame aj konferenčné systémy pre variabilné riešenia multiroom, ktoré umožňujú zmenu, príp. odstránenie priradenia konferenčných stolov, príp. priestorového priradenia.

Ďalej poskytujeme pre všetky veľkosti konferenčných miestností nasledujúce vymoženosti:

 • kamerové systémy s automatickým pripájaním účastníkov a zobrazením mena,
 • bezdrôtové šifrované konferenčné systémy,
 • integrácie telefonických a videokonferenčných systémov,
 • pripojenie streamovania a vysielania,
 • online kooperačné systémy,
 • konferenčné záznamové systémy pre obraz a zvuk,
 • systémy na tlačové konferencie,
 • transformáciu konferenčných systémov na vysokokvalitné ozvučovacie zariadenia,
 • integráciu konferenčných systémov do prostriedkov mediálneho riadenia.

Nahor

Digital signage

Tento veľmi široký pojem zahŕňa šírenie informácií primárne prostredníctvom vizuálnych médií, akými sú napr. projekcie, LED videosteny, mediálne fasády a predovšetkým displeje v najrôznejších veľkostiach.

Štruktúra systémov digital signage je daná predovšetkým veľkosťou celého systému. Bežne sa používajú centralizované alebo decentralizované reprodukčné počítače, ktoré sú vzájomne zosieťované a prenášajú dáta a informácie po sieti do koncových zariadení.
Administrácia reprodukčných počítačov a aktualizácia obsahu sa vykonáva vďaka sieťovému prepojeniu staníc z jedného centrálneho bodu.

Cieľom je pripraviť a odprezentovať informácie v optimálnej forme. Či reklama výrobku v predajni, interaktívne sprevádzanie návštevníkov budovou alebo digitálne označenie dverí – takmer pre všetky témy a obsahy sa dajú nájsť tie správne riešenia.

Okrem toho vám spoločnosť PKE ponúka v spojení s našou flexibilnou platformou AVASYS® možnosť zapojenia systému digital signage do systému bezpečnostného manažmentu. Tým sa výrazne zvýši efektívnosť – na lepšiu a jednoduchšiu orientáciu, ako aj cielené poskytovanie informácií vašim návštevníkom a zákazníkom.

Nahor

Zobrazovacia technika a streamovanie

Podstatnou doménou mediálnej techniky je zobrazovacia technika.
Pritom sa obrazové signály spracúvajú a prenášajú v rôznych formátoch, kódovaniach, rozlíšeniach, obnovovacích frekvenciách obrazu a farebnom vzorkovaní.

V závislosti od nárokov a dizajnu systému dodávame vhodné riešenia, akými sú napr. konvenčné maticové spínače, virtuálne sieťové streamovacie matrice alebo technické riešenia na vysielanie a pre štúdiá.

Okrem spracovania obrazových signálov poskytujeme aj vhodné integrované kamerové riešenia aj v štúdiovej kvalite.

Pomocou našich integrovaných mediálnych serverov dokážeme dodať nielen jednoduché riešenia projektov, akými sú interaktívne videoprezentácie, ale aj panoramatické kiná alebo systémy virtuálnej reality.

Všetky systémy obrazovej techniky umožňujú samozrejme jednoduchú a intuitívnu obsluhu pomocou nami používaných mediálnych riadení za základe voľne prispôsobiteľných používateľských rozhraní, ktoré sú špecifické pre daný projekt.

Naše know-how zahŕňa nasledujúce technológie:

 • sklené vlákna, prenosové systémy a matice HDBaseT a SDI,
 • lecturecasting,
 • profesionálna kamerová technika,
 • technické riešenia pre miesto réžie v štúdiu, konferencie alebo podujatia,
 • riešenia mediálnych serverov, od klasických zobrazení až po veľkoplošné obrazovky, príp. panoramatické kino,
 • interné a verejné streamovanie,
 • videotechnika pre univerzity, semináre a konferenčné miestnosti, kultúrno-spoločenské haly, štadióny a štúdiá,
 • riešenia virtuálnej reality,
 • kompletné riešenia v technológii HD a 4K.

Nahor

Osvetlenie javiska a architektúry

Dodáme vám riešenia na mieru v oblasti profesionálnej osvetľovacej techniky pre javisko a architektúru.

Aby sa pritom dodržali vaše špeciálne požiadavky, pracujeme s výrobkami všetkých dostupných výrobcov osvetľovacej techniky, ako aj so všetkými riadiacimi protokolmi dostupnými na trhu a pomocou nami naprogramovaných mediálnych riadení dokážeme vytvárať komplexné, intuitívne ovládateľné riadiace systémy osvetlenia, ktoré zvládne aj laik.

Pritom ponúkame rozsiahle skúsenosti pri výbere výrobkov, plánovaní a realizácii svetelno-technického riadenia klasických seminárov, interaktívne riadené ovládania osvetlenia múzeí, ako aj javiskovú a štúdiovú osvetľovaciu techniku.

V oblasti profesionálnej osvetľovacej techniky ponúkame nasledujúce riešenia:

 • svetlomety s pohyblivou hlavicou a statické svetlomety,
 • moderné LED svetlomety a konvenčná osvetľovacia technika,
 • veľké inštalácie s možnosťou regulácie jasu,
 • LED inštalácie,
 • počítačové riadiace systémy osvetlenia divadla a architektúry,
 • systémy LED pixel mapping na zobrazenie videoobsahu na LED inštaláciách,
 • integrácia komplexných ovládaní osvetlenia na používateľsky jednoduchých ovládacích rozhraniach, akými sú napr. intuitívne dotykové panely GUI alebo spínače a tlačidlové panely,
 • integrácia nadradených systémových riadiacich protokolov.

Nahor

Mediálne riadenie

Pomocou našich programovaní môžete prostredníctvom dotykových panelov, tlačidlových panelov alebo bezdrôtových zariadení BYOD jednoducho a intuitívne obsluhovať komplexné riadiace procesy v rôznych oblastiach činností prekračujúcich rámec mediálno-technických systémov, príp. priemyselné a bezpečnostné zariadenia a technické vybavenie budov.

Pritom sa spoliehame na voľne programovateľné mediálne riadenia, aby sme vašim požiadavkám nekládli žiadne hranice.

Intuitívne rozhrania dotykového panelu vytvárame podľa vášho priania spolu s našimi grafickými dizajnérmi radi aj vo vašom individuálnom firemnom dizajne alebo vhodne k vašej interiérovej architektúre s cieľom, aby ste váš systém mohli obsluhovať bez pomoci návodov na obsluhu alebo zdĺhavých školení.

Vďaka možnosti voľného škálovania našich vybraných produktov navrhneme vaše riadenie s potenciálom do budúcnosti a operácie môžeme na vaše želanie kedykoľvek rozšíriť a prispôsobiť. Pritom sa spoliehame na kvalifikáciu našich mimoriadne kvalitne vyškolených programátorov nášho kompetenčného centra mediálnej techniky PKE.

Nahor

LED videosteny a mediálne fasády

Pre prvý dojem neexistuje žiadna druhá šanca!
Platí to aj pre budovy a ich vzhľad. Vychádzajúc z ich pôvodu ako elektronických zobrazovacích tabúľ sa LED videosteny stále viac stávajú dekoratívnym prvkom na vonkajších fasádach aj v interiéroch budov.
Integrované do architektúry alebo voľne stojace tak nadobúdajú význam štýlových prvkov moderných stavieb.

Či veľkoplošný displej, architektonické osvetlenie alebo mediálne fasády, steny alebo stropy s možnosťou aktívnej reprodukcie – pre každý variant vám ponúkame overené riešenia.

So zapojením do moderného obsahového manažmentu dobývajú LED videosteny aj svet reklamy. Použitia siahajú od videopanelov cez digitálne plagátové steny až po veľkoplošné zobrazovacie a reklamné tabule.

Na základe rozmanitosti veľkosti, formátu a rozlíšenia obrazu sa LED videosteny stále viac používajú v školiacich miestnostiach, riadiacich centrálach a kultúrno-spoločenských centrách, kde je možné cielene využiť ich výhody – gracilný a priestorovo úsporný dizajn a svietivosť.

Presné plánovanie a definovanie rozhrania, ako aj moderný obsahový, prevádzkový a energetický manažment systémov patria k našim najdôležitejším službám.

Okrem toho vám PKE ponúka odbornú montáž a uvedenie do prevádzky, ako aj bežnú údržbu inštalácie.

Nahor

Infotainment

V oblasti infotainment interagujú všetky systémy mediálnej techniky v spojení s periférnymi zariadeniami technického vybavenia budov a ostatnými riadiacimi prvkami špecifickými pre daný projekt.

Takéto aplikácie sa najčastejšie používajú vo výstavných priestoroch alebo múzeách s najmodernejšou prezentáciou vedomostí.

Pritom je možné spojiť sekvencie zo scenára s interaktívnym senzorovým systémom a prebudiť tak k životu dokonca aj suché vedomosti intuitívnym spôsobom pomocou komplexnej riadiacej techniky prostredníctvom návštevníkov.

Podstatným aspektom v tomto špeciálnom sektore je, že technika je principiálne neviditeľná, príp. architektonicky integrovaná a používateľ vníma koncentrovane len obsahový zážitok.

Popri technickej realizácii takýchto projektov môžeme s pomocou našich dlhoročných partnerských spoločností ponúknuť aj konceptuálne komplexné riešenia vrátane interaktívnej organizácie priestoru a obsahovej produkcie.

Na žiadosť vám radi zašleme informačný materiál o zrealizovaných referenčných projektoch z tejto oblasti.

Nahor